VELKOMMEN TIL FR SUPPLY | GODE TILBUD & HALV PRIS PÅ FRAKT UT MAI | FRI FRAKT PÅ ORDRER OVER 5000KR!

Returskjema og generelle vilkår

Angrerett:

Ved kjøp på nettbutikk eller via telefon gjelder angrerett. 

Kjøper har ikke rett til å returnere bestilte varer uten forhåndsavtale med FR Supply AS. Dersom FR Supply AS aksepterer varer i retur*, skal kjøper dekke fraktomkostninger for varene som returneres. Varer som ikke er standard lagervarer hos FR Supply AS aksepteres ikke i retur med mindre varene er skadet eller har vesentlige mangler. Dette gjelder også for varer som er tatt i bruk. Angrerett gjelder med andre ord ikke for spesialproduserte varer i henhold til kundens preferanser, som blant annet senger og madrasser i ulike tekstiler, fastheter og konfigurasjoner. Ved akseptert retur skal FR Supply bestille frakt og returskjema benyttes. Dette kan lastes ned klikk her: Returskjema


*Ombytte/retur må skje innen 14 dager. Dette forutsetter at varen ikke er tatt i bruk og at emballasjen ikke er brutt. Retur av større forsendelser må avtales med FR Supply AS før sending.

 

Generelle vilkår:

 1. Tilbud

Tilbud er gyldig i 30 dager fra utstedelsesdato, dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbud er ikke bindende før etter skriftlig bekreftelse fra FR Supply AS.

 

 1. Pris

Om FR Supply AS sine kostnader i forbindelse med avtalefullbyrdelse øker som følge av høyere fraktkostnad, forsikringer, avgifter, toll, valutaendringer eller andre faktorer FR Supply ikke rår over, forbeholder FR Supply seg retten til å regulere priser tilsvarende, innenfor rammen av gjeldende prisbestemmelser. Alle oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift.

 

 1. Kvantum

Leveranser foregår fortrinnsvis i hele standardpakninger hvor antall vil variere basert på produkttype. For bestillinger som avviker fra standard antall kan brekkasjegebyr påløpe. Dette blir oppgitt i utstedte tilbud.

 

 1. Leveringstid

Oppgitt leveringstid regnes fra første virkedag etter FR Supply AS har mottatt ordren. Selger vil informere kjøper dersom normal leveringstid ikke er mulig å overholde. Forsinkede leveranser berettiger ikke erstatning.

 

 1. Forsendelse

Alle ordrer over 5000,- NOK leveres kostnadsfritt for kjøper innen Norges landegrenser, når FR Supply AS sin ordinære forsendelsesmetode benyttes. Ordrer under 5000,- NOK belastes med inntil 500,- NOK i fraktomkostninger for levering på adresse, eller 184,- NOK for Norgespakken. Dersom FR Supply skal avvike fra ordinær forsendelsesmetode betaler kjøper fraktkostnader. Således må kjøper betale frakt ved ekspress, fly eller med annen transportør enn den som er FR Supply sin faste transportør på gjeldende strekning.

 

 1. Transportskade/Manko

Kjøper/Varemottaker må selv sjekke at varer ikke er skadet og at antall leverte kolli er i overenstemmelse med fraktbrevets spesifikasjoner. Manko eller skade skal påføres fraktbrevet før kvittering for mottakelse. Dette for å hindre at transportør fraskriver seg ansvar for skade eller manko. Eventuelle skader eller manko må uten ugrunnet opphold og innen syv virkedager meldes til FR Supply.

 

 1. Betalingsbetingelser

FR Supply AS sine betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager fra fakturadato for bedrifter og netto pr. 14 dager for privatpersoner. Betaling skal være på FR Supply sin konto på forfallsdato. Ved betaling etter forfallsdato beregnes forsinkelsesrente i henhold til forskrift om renter ved forsinket betaling. For bedrifter, enkeltpersonforetak og privatpersoner uten særlig verifiserbar historikk, forbeholder FR Supply seg retten til å kreve betaling før varer sendes. 

 

 1. Salgspant

FR Supply AS forbeholder seg retten til salgspant i henhold til pantelovens §3-14 og §3-22.

 

 1. Varens anvendelse

Kjøper skal gjøre seg kjent med varens anvendelsesmuligheter og egenskaper. Før varen tas i bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til tiltenkt bruk. Kjøper bærer selv risiko og ansvar i forbindelse herved. For tilfeller av videresalg påhviler ansvaret om å oppgi mottatte opplysninger om varen hos kjøper.

 

 1. Ansvar

FR Supply AS forplikter seg bare til å erstatte verdien av det antallet varer som har vist seg å være beheftet med feil eller mangler.

 

 1. Force majeure

Upåregnelige og uforutsette hundringer for avtalefullbyrdelse gir FR Supply AS rett til og helt eller delvis annullere avtalen eller forlenge leveringstiden i henhold til forhindringens varighet. Annullering av avtale i denne sammenheng medfører ingen erstatningsansvar for FR Supply.

 

 1. Tvistemål

Uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med kjøpsavtale og som partene ikke greier å bli enige om, skal avgjøres etter norsk lov. Verneting er Møre og Romsdal Tingrett.